• Home
  • Història Torre Mussa

Història Torre Mussa

Es tracta d’una torre de sentinella i defensa de l’època àrab que formaria part del cinturó defensiu de la ciutat de València. També es va utilitzar per a guarnir la població de les incursions barbaresques i com a magatzem de grans. S’ubica als afores de Benifaió, des de la qual es pot dominar la població així com una gran extensió de terreny.

És de base quadrada i volum troncopiramidal construïda amb el sistema conegut com a “tapial de pedra”. La porta d’accés se situa a uns dos metres de terra i per damunt d’ella es troba l’única finestra de la primera planta. Per damunt s’obrin quatre claraboies o arpilleres per cara, i encara hui conserva alguns merlets a la coberta. L’interior, farcit fins a l’altura de l’accés, es troba partit per un arc ogival que sosté la primera planta. Les quatre parets interiors es troben perforades per quasi dos mil orificis, alguns amb restes d’estaques, que segurament pogueren utilitzar-se per a pujar al seu cim, ja que no s’hi troben restes d’escales.

La torre és el més antic vestigi arquitectònic conservat a Benifaió, data possiblement del segle XIII. Se sap que el 10 de juny de 1376 el rei Pere IV va encarregar al Mestre de Montesa que fera obres de reparació a les torres de Benifaió, Silla i altres, a causa de les destruccions que havia patit durant les guerres. La llegenda la suposa comunicada amb la del nucli urbà de la població a 1.500 m de distància aproximadament.

En l’actualitat és de propietat municipal i forma part d’un projecte de parc municipal que la circumdaria.

entorntorre